Tarot Szimbolikus Szellemi Piramis
A világ tele van külső szimbólumokkal, amelyek eredete az ősidőkig nyúlik vissza.
A szimbólumok jelentése nem változik az idővel. Tudat alatt hatnak az emberekre, felidézve bennük az emberiség legbelső, ősi képeit. A korok jönnek, mennek, és csak az eszme és ideológia változik, amit az ember tesz hozzá a szimbólumokhoz az idők során.
Ez történt a Tarot-val is. Sokat változott az évszázadok, évezredek alatt, sok okkultista fejtegette a titkot, de jobbára az aktuális ideológia jelent meg a Tarot egyszerű (csillagok, sávok, körök, négyzetek, háromszögek, keresztek, pontok, vonalak) és összetett (fegyverek, kard, pajzs, tőr, állatok, sárkány, ló, bárány, növények, rózsa, Gondor fehér fája, liliom) szimbólumain keresztül.  
A Tarot Szimbolikus Szellemi Piramis rendszer az elmúlt 10 évben fokozatosan kerül újra az emberiség birtokába. Az ősök tudását tisztelve, és tovább haladva azon az úton, amit ők jelöltek ki számunkra, felismerve hibájukat, alakul ez a világon egyedül álló Tarot rendszer.

A legfontosabb jellemzői, amik megkülönböztetik a hagyományos rendszerektől:

Egységes rendszer, mely lehetővé teszi az elemzőnek a teljes sors megfigyelését. A 22 lap egysége, összefüggései, elhelyezkedése mutatja a teljességet, és így érthetővé válik a nagy titok.

Egyetlen kirakásban tudjuk szemlélni az emberi tudat három aspektusát (magasabb ÉN, ego, tudatalatti) és ezek egymásra gyakorolt hatását. Ez az ősi módszer azért adható vissza az emberiségnek, mert néhány évtizede elkezdődött az emberi tudat feltérképezése és modern leírása.
Freud és Jung nyomán vált ismertté a tudattalan, a tudatalatti hatások feltárásának lehetősége és a magasabb ÉN (Self) fogalma, szerepe.
Márpedig ezek megértése nélkül, a Tarot által feltárható analógiás láncolatokat és ezek hatását nem lehet észrevenni az ember életében és nem nyerhetünk képet az ember cselekedeteinek szellemi okairól.
A konkrét kérdésen túl egyetlen kirakásból képet kaphatunk a kérdező minden életterületének (munka, szülők, gyerekek, párkapcsolat, pénz, érzelmek, gondolati világ, utazások, egészség stb.) alakulásáról és a beavatkozási lehetőségeiről.

A Szimbolikus Szellemi Piramis rendszer lehetőséget ad a Tarot más létvalóságokat leíró és terápiás rendszerekkel való összekapcsolására is. Így a Tarot-n keresztül juthatunk el az asztrológia, a feng shui, a numerológia, a kronobiológia rendszerek megállapításaihoz adott kérdésben. Felállíthatunk terápiás javaslatokat Bach virág esszenciák, Schüssler sók, különböző masszázs-akupunktúra technikák felhasználásával.

Komoly mélységeket tárhatunk fel előző életeink jelen életünkre gyakorolt hatásait illetően.

Felismerhetjük az emberi tudattalanban található képeket, programokat, hitrendszereket, lenyomatokat, azonosulásokat, bevésődéseket (egyéni, családi vagy emberiség egészére vonatkozó), amelyek hatnak az életünkre.
Vizsgálhatjuk a kérdező csakráinak működését, ezzel egészségügyi problémák felismerésére és megelőzésére nyílhat lehetőség.

Láthatjuk, hogy a kérdező az - Eric Berne által leírt - emberi játszmák melyikét játssza a kérdéssel kapcsolatban.


Minek is köszönheti páratlan és egyelőre még nem teljesen ismert mélységeit a Szimbolikus Szellemi Piramis rendszer? Röviden a szó, a szám és a szimbólum egységének, ez az a szilárd alap, amire a rendszer épül. Ha megnézünk egy Tarot kártyát, minden lap tartalmaz:

egy szimbólumot

egy számot

egy szót (amit kimondunk a lap láttán)

A kirakás módja szimbolikus (piramis alak), a kártyákhoz tartozó számoknak a rendszer felépítésében alapvető jelentősége van (ld. a fenti ábra), és végül a minél egyszerűbb szó, amit az elemző használ annak elősegítésére, hogy a kérdező megértse és képes legyen továbbgondolni a hallottakat.
Ezzel a három SZ-szel fejezhető ki, írható le az ember létezésének kulcsa, vagyis azok a képek, amire az ember képes, a "jó sor", amire törekednie kell, ha az életében a tudatos létet választja. A kulcshoz illő zár a kirakás egyedi struktúrája, amely a teljességet hordozza.
 
A sorsom, hogy általam újra az emberiség birtokába kerülhessen az, ami egykoron elveszett, befejezni elődeink nagy és nemes munkáját.
Kérem hozzá Isten segítségét!


 

Lekszikov Attila Péter
 


Az ábra az egyiptomi beavatási út,
a Tarot
eredeti egyiptomi kirakási módja.
A Szimbolikus Szellemi Piramis rendszer 22 nagy arkánumának kirakásából egyértelműen leképezhető ez a három dimenziós piramis.
Az egyiptomi beavatási út eredete a beavatási rítusokhoz vezet vissza. Még ma is látható a memphiszi piramis kriptáiban az a 22, hieroglifákkal díszített kép, ami előtt a beavatandó személy végigjárva jelképesen a felemelkedés útját átléphetett a megszerzett tapasztalattal, tudással az emberi létből az egyetemes LÉT-be. Ez a 22 kép jelenik meg a Tarot lapokban, mindegyike a spirituális fejlődés egy-egy állomását jelenti.
A piramis élei az Ozirisz - Izisz - Horusz mítosz tanulságainak átélését, megtapasztalását jelképezik, aminek során a fény győzedelmeskedik a sötétség felett.
A mítosz szerint
Ozirisz (a férfierő, a teremtő, a fény) az ősidőkben feleségével, Ízisszel
(a női erő, anyaistennő) jóságos királyként uralkodott Egyiptom felett. Gonosz testvére, Széth, (a sötét erő) azonban összeesküvést szőtt ellene. Bezárta egy ládába, s a ládát a Nílusba vetette. Ízisz minden erejét latbavetve megtalálta a ládát és visszavitte Egyiptomba. Széth azonban a holttestet feldarabolta és a darabokat szétszórta. Ízisz újra megkereste a részeket és összeforrasztotta Ozirisz testét. Fiuk
Hórusz, végül bosszút állt atyja haláláért és elnyerte annak királyi hivatalát is. Ozirisz újraéledt, de nem az emberek közt, hanem az alvilágban élt tovább, a holtak birodalmának bírájaként és királyaként.
A negyedik beavatási út
Thot útja. Thot pap és mágus volt, aki rendelkezett az atlantiszi tudással. Egyes feltételezések szerint a Nagy Piramist (Kheopsz piramis) szintén ő építtette, hogy a bölcsességet és Atlantisz mágikus birodalmának örökségét itt rejthesse el a világi tudástól elszigetelve. Sokan azonosítják Hermesz Triszmegisztosszal és a bölcsesség isteneként tartották számon, aki a Tabula Smaragdina (smaragd táblák) titkos soraiban foglalta össze a TUDÁS-t.

Crowley jutott talán a legmesszebbre a lapok értelmezésében és megfejtésében, de két dolgot ő sem tudott.
A legfontosabb,
ami Crowleynak sem sikerült (vagy nem tudunk róla), hogy a
22 lapot egységes rendszerbe
foglalja, ami logikusan, érthetően és világosan tükrözi az egyiptomi bölcsességet. A teljességet csak a 22 lap együtt képes hűen leképezni. Néhány kiválasztott lap alapján nem látható meg a teljes igazság, csak annak egy része.
"Az egész mindig több, mint a részek összege"

A másik fontos hiányosság a Bolond lapjának számozása. Ő a nulla számot adta a Bolondnak, mert szerinte az a kezdet és a vég, az alfa és omega, minden és semmi, vagy a kör szimbólum értelmezésében a teljesség maga. De a nulla valójában nem létező szám, egy matematikai absztrakció.
Az egyiptomi írás Kr.e. 3000 környékén, Hermesz Triszmegisztosz korában nem ismerte a nullát. Ha valami nulla, akkor nincs értéke, nem lehet tartalma, nem lehet energiája. Márpedig a Bolondnak nagyon lényeges belső tartalma és ezt érvényesítő nagy energiája van, ezért a 22-es szám illeti meg.


Kezdőlap :: A Tarot története :: Bemutatkozás :: Oktatás :: Elérhetőség

©2015 Lekszikov Attila Péter
Minden jog fenntarva