Oktatás


Tanulási lehetőségek
A küldetés egyik, talán legfontosabb eleme, hogy a Tarot visszakapott tudását minél több tanítvány megismerje. Ezt az oktatás kialakított rendszere úgy támogatja, hogy a tanfolyamok a "train the trainers" (az oktatók oktatása) elven alapulva nemcsak azt a célt szolgálják, hogy minden tanítvány támogatást kapjon önmaga jobb megismeréséhez és képes legyen tudatosan irányítani az életét, hanem még tovább is adhatja a megszerzett ismereteket azzal, hogy maga is oktatóvá válik.
A tanfolyamok rendszere egymásra épülő, különböző mélységű ismereteket nyújtó blokkokból áll.

Alapozó tanfolyamok

Alaptanfolyam 1. célkitűzése
Azoknak, akik még nem rendelkeznek egyáltalán Tarot ismeretekkel, betekintést nyújt a Szimbolikus Szellemi Piramis rendszer alapkérdéseibe a Tarot 22 nagy arkánumán keresztül. Ennek alapján eldönthető, hogy érdekli-e a tanítványt ez a megközelítés, van-e affinitása, kellő kitartása és elkötelezettsége a folytatáshoz.
Ha valaki már ismer legalább egy Tarot rendszert, annak alkalma nyílik a Szimbolikus Szellemi Piramis rendszer szemléletének, egyedi megközelítési módjának megismerésére alapfokon.


Alaptanfolyam 2. célkitűzése
Megegyezik az Alaptanfolyam 1 célkitűzésével, de a témakör a Tarot kis arkánuma.

Tanfolyamok a Tarot magas szintű elsajátításához

Tarot I. tanfolyam
A képzés célja a Szimbolikus Szellemi Piramis rendszer szemléletének, filozófiájának mély megértése. A Tarot rendszerének elhelyezése a különböző ezoterikus irányzatok között oly módon, hogy rávilágítson a sokféle megközelítés egységére.
Az első év végére a tanítványok birtokában lesz a világegyetem dinamikus analógiás rendszerének lényege, összefüggései, az egységes látásmód kialakulásához szükséges tudás, képes lesz megérteni Hermesz Triszmegisztosz alaptörvényét:
                 "ahogy lent, úgy fent, ahogy bent, úgy kint"

Részletesen foglalkozik a tanfolyam és nagy hangsúlyt helyez az alábbiak gyakorlására:

a 22 nagy arkánum kártyáinak megismerése, értelmezése, meditációk a lapok egyéni, személyes jelentésének megtalálása érdekében,

alapkirakások, előző életek feltárása és megértése,

betekintés az egyiptomi misztériumok, a Kabbala rejtelmeibe,

a csakrák leképezése a Tarot nyelvére, értelmezésük az alapkirakáson keresztül,

hatalmi drámák felismerése, milyen szinten kommunikál a kártya használója (szülő, gyermek, felnőtt/ Eric Berne) a feltett kérdés kapcsán.


Tarot II. tanfolyam
A képzés célja a kis arkánum kirakások jelentésének, a lapok mély értelmezésének megismertetése a tanítványokkal. Ennek keretében részletesen kitér a tanfolyam és kellő lehetőséget nyújt a gyakorlásra is az alábbi területeken:

kapcsolódás más ezotérikus rendszerekhez a Tarot kirakáson keresztül (asztrológia, numerológia, Ji King, Feng Shui)

az idő értelmezése a kis arkánum felhasználásával

az egészség és gyógyítás lehetőségeinek megismerése a Tarot kirakáson keresztül (Bach virág, Schüssler só, energetikai oldó formulák alkalmazása)

Mestertanári képzés

Ez a képzés a már megtanult anyagok stabilizálására, a megszerzett ismeretek magas szintű szintetizálására, az összefüggések mélységeinek megértésére, mindemellett az új ismeretek folyamatos elsajátítására helyezi a hangsúlyt.
A tanfolyamot a
Diploma megírása és értékelése zárja, melynek során a tanítvány számot ad a Tarot megértéséről és konstruktív alkalmazásáról, valamint a gyakorlatban is bebizonyítja, hogy érti a Tarot kirakás üzenetét és próbatanítás során tanúságot tesz arról, hogy képes az ismereteit továbbadni másoknak is. Sikeres vizsga után a tanítvány oklevelet kap és részesül a beavatásban.


Mi várható el a mestertanártól?

egységes tematika alapján színvonalasan oktassa a Szimbolikus Szellemi Piramis rendszerében rejlő tudást,

folyamatosan képezze magát, bővítse tudását az új ismeretek havonta írásban megjelenő anyagának (Tarot híd) egyéni feldolgozásával és/vagy a negyedévente megtartásra kerülő előadások meghallgatásával,

tartsa be az etikai norma előírásait:

  • legyen elkötelezett a saját életének boldog megélése mellett, ismerje saját korlátait, határait, hogy példaként szolgáljon a tanítványai előtt,
  • mindig a segítőkészség motiválja, nyújtson együttérző támogatást a tanítványainak,
  • kövesse a titoktartás előírását,
  • legyen képes mindig kivezető utat mutatni, megoldást javasolni a tanítványainak a feltárt helyzetek kapcsán. 


Tanfolyamok időpontja

Az oktatókról és a tanfolyamok időpontjairól a
www.facebook.com/
SzimbolikusSzellemiPiramisTana

vagy
www.facebook.com/
SzimbolikusSzellemiPiramisTarot

oldalakon tájékozódhat

Kezdőlap :: A Tarot története :: Bemutatkozás :: Oktatás :: Elérhetőség

©2015 Lekszikov Attila Péter
Minden jog fenntarva